FilikaNet TEKNOBLOG

İnternet teknolojisine dair..

Konu önerilerinizi bize iletebilirsiniz..

Frame Relay Networks Nedir?

Frame Relay, veri iletimi için kullanılan bir ağ protokolüdür. Bu protokol, paket anahtarlamalı bir ağ hizmeti sunar ve genellikle geniş alan ağları (WAN) üzerinde kullanılır. Frame Relay, birçok noktayı birbirine bağlayan ağlar oluşturmak için kullanılır ve veri iletişimi için önceden tanımlanmış bir devre oluşturur. Frame Relay, paket anahtarlaması teknolojisine dayanır. Veri, paketlere bölünür ve bu paketler ağ üzerinde bir noktadan diğerine iletilir. Frame Relay, iletişim için sanal devreler kullanır. Bu sanal devreler, ağın farklı noktaları arasında bir bağlantı sağlar. İletilen veri paketleri, bu sanal devreler aracılığıyla hedef noktaya yönlendirilir.

Frame Relay, veri iletimi için Frame adı verilen paketleri kullanır. Her Frame, başlık (header) ve veri (data) bölümlerinden oluşur. Başlık bölümünde, gönderen ve alıcı adresleri gibi yönlendirme bilgileri bulunur. Veri bölümü ise iletilmek istenen gerçek veriyi içerir. Frame Relay protokolü, bu frame'leri ağ üzerinde iletmek için çeşitli yönlendirme ve anahtarlamaları kullanır. Frame Relay ağları, hızlı ve verimli veri iletimi sağlar. Bu nedenle, özellikle işletmeler arasında geniş alan ağı bağlantıları için tercih edilir. Frame Relay ağları, esneklik sağlar ve farklı noktalar arasında bağlantıların kolayca yapılandırılmasına izin verir. Günümüzde daha yeni teknolojilerin (MPLS ve Ethernet) yaygınlaşmasıyla birlikte, Frame Relay ağlarının kullanımı azalmıştır.

Frame Relay Ağları Ve Temel Bileşenler

Frame Relay ağları, aşağıdaki temel bileşenlere sahiptir. Frame Relay hizmeti sağlayan bir ağa bağlanmak için kullanılan donanım veya yazılım bileşenidir. Bu arayüz, verilerin Frame Relay protokolüne uygun şekilde paketlenmesini ve gönderilmesini sağlar. Frame Relay, iletişim için sanal devreler kullanır. Sanal devreler, bir gönderici ile bir alıcı arasında bir bağlantı sağlar. Her sanal devre, bir kimlik (DLCI - Data Link Connection Identifier) ile tanımlanır ve yönlendirme amacıyla kullanılır.

Sanal devreleri tanımlayan numaralardır. Her DLCI, bir sanal devreye karşılık gelir ve veri iletimi sırasında yönlendirme işlemlerinde kullanılır. Frame Relay ağında, veri paketleri yönlendirme tablolarına dayalı olarak doğru hedefe iletilir. Yönlendirme tabloları, her sanal devrenin hangi çıkış noktasına yönlendirileceğini belirler. Yönlendirme, hedef adreslerin DLCI numaralarıyla eşleştirilmesiyle gerçekleştirilir.

Frame Relay Avantajı

Frame Relay ağları, birçok avantaj sunar. Veri iletimi hızlıdır ve gecikme süresi düşüktür, bu da gerçek zamanlı uygulamalar için uygundur. Esneklik sağlar ve farklı noktalar arasında kolayca yapılandırılabilir. Maliyet etkin bir çözümdür ve genellikle veri iletim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Paylaşımlı bir ağ olduğu için bant genişliğinin etkin kullanımını sağlar. Frame Relay ağlarının kullanımı günümüzde azalmıştır. Bunun nedeni, daha yeni ve gelişmiş teknolojilerin ortaya çıkması ve daha yüksek hızlı geniş alan ağlarına olan ihtiyacın artmasıdır. Bu yeni teknolojiler, daha fazla güvenlik, ölçeklenebilirlik ve yönetim kolaylığı sağlar.

Genel olarak, kaliteli bir Ethernet kablosu kullanmak ve doğru bağlantıları sağlamak, internet hızınızı iyileştirebilir. İnternet hızınızı etkileyen diğer faktörler de vardır, İnternet Servis Sağlayıcınızın (ISS) hız sınırlamaları veya abonelik planınızdaki hız seçenekleri gibi. Etrafınızdaki diğer elektronik cihazlar veya kablolama yapıları, Wi-Fi sinyallerini etkileyebilirken, doğru şekilde korunan bir Ethernet kablosu bu tür sorunlardan etkilenmez.

Yük dengelemesi, yeni sunucuların veya kaynakların kolayca sisteme eklenmesini sağlar. Sistem gereksinimleri arttıkça, yük dengeleyici bu yeni kaynakları otomatik olarak algılayıp dağıtabilir. Yük dengelemesi için farklı algoritmalar kullanılabilir. Bazı yaygın yöntemler şunlardır. Yuvarlak-robin bu yöntemde, gelen istekler sırayla farklı hedeflere yönlendirilir. Her bir hedef sırayla bir isteği kabul eder.

  • Paylaşın

İlgili Haberler